Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter

  • To-komponent gulvmaling
  • Velegnet belastede gulv av betong og mur
  • Ekstremt slitesterk
  • Blandes med A-komponent
spa

Hent selv

Få varen levert

NOBB 57839074Artikkelnummer 7738051
  • To-komponent gulvmaling
  • Velegnet belastede gulv av betong og mur
  • Ekstremt slitesterk
  • Blandes med A-komponent
Meget slitesterk epoksymaling B-komponent egnet til betonggulv. Malingen blandes med A-komponent før bruk.
H315
H315 - Irriterer huden.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 1
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 2
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 3
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 4
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 5
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 6
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 7
Epoksymaling B-komponent klar 2,8 liter null - null - 8