Angrerett av ordre på monter.no

Handler du på monter.no har du 14 dagers bytte-, retur- og angrerett. Når du bestiller varer gjennom monter.no kan du angre bestillingen av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Merk at angreretten kun gjelder når du handler i nettbutikken.

  Har du handlet på www.monter.no, men angrer kjøpet? Da kan du returnere varen i byggevarehuset der du kjøpte den. Foto: Montér

  Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Montér selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene.

  Utvidet angrerett

  Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 100 dager etter den dagen du mottok opplysningene, jfr. angrerettloven § 21 jf. § 8 førte ledd bokstav H.

  Melde fra at du vil bruke angreretten

  Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig, (angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til Montér. Varer skal returneres til samme sted som du opprinnelig hentet varen, dvs. i utvalgt byggevarehus dersom ikke annet er spesielt avtalt.

  Jfr. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6: Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jfr. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Undersøkelse av varen

  Når du mottar varen, anbefaler vi at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Montér.

  Selv om du har undersøkt varen må den likevel kunne leveres tilbake til Montér i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør levere varen tilbake til Montér i originalemballasjen, hvis mulig. Du har rett til å benytte deg av angreretten på en vare du allerede har brukt, mot en verdireduksjon. Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres eller tilvirkningsvarer, f. eks. vinduer på spesialmål, kappet trelast eller blandet maling. 

  Retur og tilbakebetaling

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Montér innen rimelig tid. Montér er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag Montér mottar varen. Ved Hjemlevering er du selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

  Klikk & hent: Når du bestiller noe i nettbutikken og henter ordren i et Montér byggevarehus, skal du returnere produktet i det samme byggevarehuset. Produktet skal leveres tilbake i originalemballasjen sammen med utfylt angrerettskjema og kopi av ordrebekreftelse eller kvittering. Husk å oppgi kontonummeret ditt i kassen når vi registrerer returen din.

  Hjemlevering: Når du har bestilt noe i nettbutikken og fått det levert hjem, må du varsle Montér kundesenter ved å fylle ut dette returskjemaet. Skjemaet skal inneholde informasjon om hvordan du har returnert varen til Montér, samt påkrevet informasjon om hvilken konto beløpet skal tilbakeføres til. Så snart vi har mottatt varen vil vi opprette en kreditnota for utbetaling til din konto.

  Du kan også levere varer du har fått levert hjem i våre egeneide byggevarehus. Da gjelder rutinen som beskrevet i forrige punkt.