Reklamasjon

Har produktet blitt ødelagt ved normal bruk eller har du mottatt en vare det er noe feil med? Da er det en reklamasjonssak.

Ta med varen og kvitteringen din til byggevarehuset du hentet varene hos, så hjelper vi deg. Fortell oss hva som er galt med varen slik at vi kan vurdere feilen. I noen tilfeller er vi nødt til å sende varen til leverandøren. Blir reklamasjonen din godkjent, gir vi deg ny vare, pengene tilbake eller en tilgodelapp, innen 14 dager. I noen tilfeller vil vi sende inn varen slik at den blir fikset for deg.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Montér melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til Montér eller kredittyter skal være skriftlig (e-post, eller brev). Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Montér retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Montér kan motsette seg krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Montér urimelige kostnader.

Montér skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Montér kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Montér tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold.

Dersom Montér sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jfr. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til Montér ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Reklamasjon på kjøkken?

Fyll ut skjema for kjøkkenreklamasjon, og våre kjøkkenselgere hjelper deg videre.

Har du spørsmål?

Kontakt kundeservice eller byggevarehuset du hentet varene hos.