Grønskefjerner takvask 2,5 liter

  • Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar
  • Også egnet for plen og markiser
  • Trenger ingen etterspyling
kan

Hent selv

Få varen levert

NOBB 47466160Artikkelnummer 7374451
  • Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar
  • Også egnet for plen og markiser
  • Trenger ingen etterspyling
For bekjempelse av mose og grønske på f.eks tak. Kannen kobles direkte på hageslangen og er klar til bruk. Ingen etterbehandling nødvendig.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.