Grønskefjerner konsentrat

  • Effektiv bekjempelse av grønske og mose
  • Krever ikke mekanisk bearbeiding
  • Enkel i bruk
fl

Hent selv

Få varen levert

NOBB 44266138Artikkelnummer 7690978
  • Effektiv bekjempelse av grønske og mose
  • Krever ikke mekanisk bearbeiding
  • Enkel i bruk
Trinol Grønskekverk konsentrat er et effektivt middel til å bekjempe blant annet, grønske, mose og lav. Produktet blandes ut med vann, og kan brukes på de fleste typer underlag, som for eksempel terrasser, mur, takstein, gravstøtter, markiser osv. Ingen etterbehandling nødvendig, da vær og vind gjør resten av jobben. Krever temperatur på over 10 grader.
H302 - Farlig ved svelging.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.