Insektsspray super permetrin trinol 500 ml

box

Hent selv

Få varen levert

NOBB 47900493Artikkelnummer 7376319
For bekjempelse av de fleste insekter, deriblant maur, veps, fluer, stripet borebille, edderkopper, kakerlakker, m.fl.
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.