Aspen 2-takt alkylatbensin 5L

  • Effektiv drivstoff
  • Holder motoren ren
  • Helserisiko for brukeren minimeres
  • Maksimal ytelse
  • 5 liters kanne
kan
1 kan / 5 ltr

Hent selv

Få varen levert

NOBB 53915324Artikkelnummer 7834107
  • Effektiv drivstoff
  • Holder motoren ren
  • Helserisiko for brukeren minimeres
  • Maksimal ytelse
  • 5 liters kanne
Aspen 2 alkylatbensin passer alle luftkjølte motorer som tankes med 2% oljeblandet bensin. Aspen 2 er ferdigblandet med 2% miljøanpasset Aspen 2-taktsolje. Renere avgasser ved drift gjør at luften blir bedre og minimerer helserisiko for brukeren. Med Full Range Technology går både nye og eldre motorer bedre. Akselerasjonen blir kraftigere og motoren renere.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H315 - Irriterer huden.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.