Primer Eco 1 kg

  • Primer for selvutjevnende masser
  • Kun beregnet for innvendig bruk
  • Blandes med vann
  • Påføres med kost, rull eller sprøyte
stk
1 stk / 1 kg

Hent selv

Få varen levert

NOBB 44855175Artikkelnummer 7284934
  • Primer for selvutjevnende masser
  • Kun beregnet for innvendig bruk
  • Blandes med vann
  • Påføres med kost, rull eller sprøyte
Primer Eco er en akrylprimer utviklet for bruk under selvutjevnende sparkelmasser. Primeren har lav emisjon og meget gode hefteegenskaper. Velegnet for å jevne ut vannoppsug i underlag av sement, betong og gips, samt som mellomsjikt når første avrettingslag har tørket.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Primer Eco 1 kg null - null - 1
Primer Eco 1 kg null - null - 2