Epoxyprimer 2kg /a sp mapeprimmapeprim sp /a 2 kg

stk
1 stk / 2 kg

Hent selv

Få varen levert

NOBB 55364260Artikkelnummer 7811851
2-komponent løsningsmiddelfri primer for alle underlag. Sikrer god heft for avrettingsmasse og sementaserte mørtler på ikke-absorberende og vanskelige underlag. Forbruk: 0,1-0,2 kg/m2. Påføring: Kost, rull eller flat sparkel. Sett 4 kg. Mapeprim SP /A 2 kg og Mapeprim SP /B 2 kg er ikke sampakket, men kreves for ferdig produkt.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 - Irriterer huden.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Epoxyprimer 2kg /a sp mapeprimmapeprim sp /a 2 kg null - null - 1
Epoxyprimer 2kg /a sp mapeprimmapeprim sp /a 2 kg null - null - 2