Tørrbetong B20 25 kg

  • Til mindre støpearbeid
  • Lett å bruke
  • For innendørs og utendørs bruk
  • Enkel og sikker
sek

Hent selv

Få varen levert

NOBB 60070000Artikkelnummer 7842683
  • Til mindre støpearbeid
  • Lett å bruke
  • For innendørs og utendørs bruk
  • Enkel og sikker
Tørrbetong B20 er en enkel og sikker støpe-betong som kun trenger å blandes med vann for å få en plastisk konsistens klar til bruk. Den består av ferdigblandet sement og sand, og benyttes hovedsakelig til mindre krevende betongarbeid både ute og inne. Produktet er produsert og kontrollert i henhold til Europeisk standard. Ikke egnet for bygningskonstruksjoner. H318 - Gir alvorlig øyeskade. H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H315 - Irriterer huden.