Mørtel rapid 1,2 kg heydi reparasjons- og monteringssement

box

Hent selv

Få varen levert

NOBB 10157048Artikkelnummer 7140585
Hey’di Rapid er en hurtigbindende vanntett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av mindre skader, tetting rundt gjennomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Hey'di Rapid kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC000611