Mørtel ekspanderende zinkbolt 25 kg

  • Ekspanderende
  • Til galvaniserte bolter
  • Pumpbar
stk
1 stk / 25 kg

Hent selv

Få varen levert

NOBB 24896649Artikkelnummer 7207507
  • Ekspanderende
  • Til galvaniserte bolter
  • Pumpbar
Ekspanderende sementbasert boltmørtel spesielt til gysing av varmgalvaniserte fjellbolter, tynne understøper osv. Den ekspanderende komponenten gjør at massen ekspanderer 1 – 3 % i fersk tilstand. Dette sikrer at Zinkbolt fyller godt ut det rommet mørtelen fylles i, og slutter godt rundt bolten.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 - Irriterer huden.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC000611
Bruksområde
Inne/ute
Arbeidstid[min]
1