Hva er en hobbyplate?

Vi har forskjellige typer hobbyplater:

  • Ubehandlet: En ubehandlet hobbyplate er smale bord som er limt sammen kant i kant. Også kalt limfog. Dette er plater som typisk er laget av furu eller eik.
  • Hvitmalt av tre: Dette det samme som den ubehandlede, bare at denne er malt hvit.
  • Melamin: En melaminbelagt hobbyplate har en kjerne av spon som er belagt med et tynt laminat av melamin. 

Disse brukes innendørs og typiske bruksområder er hyller, benker, og andre snekkerarbeider.