Vindtetting

Vindtetting er helt avgjørende for at isoleringen skal fungere optimalt. Nedenfor finner du alt du trenger for en godt gjennomført vindtetting.