Velge 2-lags eller 3-lags vindusglass?

De fleste har hørt om 2-lags og 3-lags glass når det kommer til vinduer. Men hva betyr det egentlig og hvordan vet du hva som passer best til ditt prosjekt?

  Det er store besparelser å gjøre ved valg av 3-lagsvinduer med solkontrollfilm. Foto: Natre

  U-verdien den største forskjellen mellom 2-lags og 3-lags vinduer

  Den største forskjellen på 2-lags og 3-lags vinduer handler om U-verdi. U-verdi er en betegnelse som sier noe om hvor godt en bygningsdel isolerer. Altså hvor mye varme som slippes ut og hvor mye kulde som slippes inn. 

  — Et standard 2-lags vindu har en u-verdi på 1,2, mens et 3-lags vindu kan ligge så lavt som 0,8 eller lavere. Jo lavere u-verdi, dess mer energieffektivt er vinduet. Så enkelt forklart kan vi si at et vindu blir bedre isolert for hvert lag, forklarer Dustin Schereck, butikkansvarlig Montér Harstad i Optimera. 

  TEK17 og valg av vinduer

  For å oppfylle kravene til dagens byggeforskrift, TEK17, skal nybygg leveres med 3-lags vinduer. 2-lags har vært standard i eldre boliger. 

  Det meste av isolasjonsevnen i vinduerligger i gasslommen mellom glassene i ruten. 2-lagsruter har kun ett sjikt med gass, mens 3-lagsruter har 2 lag med gass. Det er årsaken til at U-verdien på vinduene står vesentlig tilbake for 3-lagsglass når det gjelder varmetap.

  Dersom du ønsker å forhindre varmetapet i boligen og øke komforten om du sitter nære vinduer, bør du velge et 3-lagsglass som isolerer vesentlig bedre. 

  For å redusere uønsket oppvarming av boligen bør man vurdere å kjøpe vinduer med solkontrollerende glass. Disse glassene hindrer varmen i lyset å komme inn i boligen. Dersom du ønsker å hindre stor grad av oppvarming der ettermiddagssolen treffer huset, er det hensiktsmessig å velge et vindu med solkontrollerende glass. 

  — Jeg anbefaler alltid at du tar en titt på solforholdene før du bestemmer deg for hvor mange lag glass du skal ha. Har du vinduer vendt mot sola, merker du raskt hvor varmt det kan bli innomhus, særlig om ettermiddagen. Her ville jeg montert 3-lags vindusglass med solkotrollerende glass for en mer behagelig innetemperatur, sier Schereck. Med 3-lags vindu vil du også redusere trekk fra vinduene. 

  Utvalgte vinduer

  Lønnsomt å velge 3-lags vindu

  Selv om vi anbefaler å kjøpe 3-lags vinduer, er ofte pris en viktig årsak til at mange likevel velger 2-lags vindusglass.

  — Det stemmer at 3-lags glassene er dyrere i innkjøp, men det mange glemmer å tenke på er hvor raskt mellomlegget kan tjenes inn ved at strømregningene blir lavere. Med tanke på hvor høye strømprisene er nå, bør det absolutt telle med i regnestykket.  

  Eksempel: Besparelse ved valg av 3-lags vindu

  I Trondheim er årsgjennomsnittstemperaturen 4,4 grader celsius. Om man da har 21 grader inne er temperaturdifferansen 16,6 grader. Forskjellen på en rute med U-verdi 1,2 og 0,8 rute er 0,4W pr M2 kelvin. Det vil si at man på én kvadratmeter taper 0,4*16,6 = 6,64 watt i timen mer på en 1,2 rute enn en 0,8 rute.

  Dersom vi tar utgangspunkt i en bolig som har 20 M2 glass, vil det gi et gjennomsnittlig tap pr time på 132,8 watt. Det vil igjen si 3187,2 watt eller 3,2kw i døgnet.

  Omdanner vi dette til årlig utslipp, tilsvarer dette 1163,32 kilowatt. Om man tar utgangspunkt i Nordans aluminiumskledde trevinduer som har en estimert levetid på 60 år vil det gjennom vinduenes levetid gi en besparelse på nesten 70.000kw! Med en snittpris på strøm på ca 1,5kr/kwh vil det altså si at man sparer 104.700 kroner over 60 år på strøm.

  Om man setter merkostnaden for å kjøpe 3-lags vindu kontra 2-lags vindu til 500 kr/M2, som i dette tilfellet med 20 M2, tilsvarer det en økt investeringskostnad på kun 10.000 kroner. Denne investeringen vil altså over 60 år tidoble seg. 

  Besøk oss for valg av rett vindu

  Vil du ha hjelp med å velge riktig vindu og glass til ditt prosjekt? Ta turen innom et av våre byggevarehus så hjelper vi deg gjerne!