Brygge- og terrasseolje 2,7 liter

  • Impregneringsolje til treverk
  • Tilsatt tretjære
  • Beskytter mot soppdannelse og råte
  • Behandling hvert annet til tredje år
stk

Hent selv

Få varen levert

NOBB 56776818Artikkelnummer 7639794
  • Impregneringsolje til treverk
  • Tilsatt tretjære
  • Beskytter mot soppdannelse og råte
  • Behandling hvert annet til tredje år
Brygge- og terrasseolje er en høykvalitets impregneringsolje til tre som er tilsatt fargeløs tretjære. Impregneringen hindrer soppdannelse og er motstandsdyktig mot mugg, alger og grønske. Dette gjør oljen ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Kan brekkes i blandemaskin som en c-base oljebeis eller treolje på oljebasis. Behandling med denne oljen gir lang holdbarhet og trengs gjentas hvert andre/tredje år.
H304
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.