Royalbehandlet kledning

Salgsstans av royalbehandlet kledning og K-virke

Kledninger for boliger må ha brannklassifisering. Nå har våre leverandører opplyst at brannegenskapene for royalimpregnert kledning må testes på nytt og at produkter er blitt nedklassifisert.

Vi anser det som tryggest å stanse salget mens vi venter på testresultatene. Dette er surt for mange og det er vi lei for. Men, vi kan ikke selge så lenge det er tvil om brannegenskapene.

Hvordan skal jeg som kunde av Montér forholde meg til situasjonen?

Situasjonen nå er salgsstans. Det innebærer at ingen får kjøpe royalimpregnert kledning akkurat nå. Det er rådet fra oss i Montér til alle kunder: Ikke kjøp royalimpregnert kledning nå. Spør oss gjerne dersom det er noe annet du lurer på.

Konklusjonene av testingen vil avgjøre hvilken informasjon som skal bli gitt og om noe skal skje senere. Produsentene og bransjen har et stort ansvar for dette. Som vår kunde vil du bli ivaretatt av oss og få informasjon hvis det er noe å informere om. Vi har fått opplyst at det forventes nærmere svar i februar.

Våre vanlige informasjonskanaler er byggevarehusene, www.monter.no og brev/e-post. Våre proffkunder, som blant annet er håndverkere, byggmestere og entreprenører, vil få eventuell informasjon som de kan gi sine kunder.

Er det risiko forbundet med å bo i bygninger med royalimpregnert kledning?

Vi vet ikke noe klart om dette nå. Testene og myndighetene vil gi svar på dette. Vi vil informere mer så snart vi vet noe.

Ikke for royalbehandlet terrassebord

Salgsstans gjelder ikke royalbehandlede terrassebord som har andre brannkrav og standarder.

Royal kledning testes på nytt

Kledningsbord er dekket av standarden NS-EN14915 med krav om brannmotstand på D-s2-d0. Royalbehandlet kledning har vært i bruk i mange tiår og produsenter har videreført tidligere brannklassifisering uten nærmere grunnlag i materialprøving.
Nå opplyser produsenter om at det er blitt reist tvil om royalimpregnert kledning tilfredsstiller kravene. Da blir noen produkter nedklassifisert fra D til E og andre plassert i brannklasse NPD. Det betyr «ikke bekreftet gjennom testing». Da har de per definisjon ikke godkjent brannklassifisering. Etter testene vil produktene bli klassifisert på nytt.

Royalbehandlet kledning mer informasjon

For øvrig viser vi til Treindustrien og produsentenes nettsider, hvor vi forventer at det vil bli lagt ut informasjon løpende.