Inneklima & isolasjon

Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivitet. Se vårt utvalg av produkter som forbedrer inneklimaet ditt!

Romventilator og luftmåler

Ved hjelp av Airthings måleinstrumenter har du hele tiden oversikt over innendørs luftkvalitet. Romventilatoren gir et sunt inneklima og god komfort med balansert ventilasjon og varmegjennvining i et enkeltrom. Ved hjelp av integrert WiFi kan flere ventilatorer sammenkobles og styres med app. 

Isolasjon

Ved å bruke Rockwool steinull til isolering får du et redusert energiforbruk, økt brannsikkerhet og et bedre innemiljø med mindre uønsket støy. Rockwool steinull har mange kvaliteter og beskytter både mot kulde, varme, lyd og brann.