Optimera oppretteholder Corona-tiltak i alle Montér byggevarehus, Optimera proffsentere og logistikkanlegg.

Optimera følger tett utviklingen av Corona-viruset. Vi følger til enhver tid retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder.

Våre ansatte og kunder er avgjørende for oss, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte i våre byggevarehus. I den forbindelse er det gjennomført mange preventive tiltak, og eventuelle smittetilfeller vil bli håndtert umiddelbart iht. retningslinjer og kriseplaner.

Mange av våre kunder er avhengig av våre produkter og tjenester for å holde hjulene i gang. 

I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste har vi utarbeidet følgende forhåndsregler og tiltak for å redusere faren for smitte:

  • Sørg for god håndhygiene.
  • Unngå å håndhilse.
  • Bruk papirtørkle og/eller albukrok når du hoster eller nyser, og vask hendene godt i etterkant.
  • Vi har antibakk tilgjengelig i våre byggevarehus.
  • Alle kasse- og diskområder er merket med 1 meters grense til andre personer.
  • Ikke kom på jobb, eller besøk våre byggevarehus ved influensalignende- eller luftveissymptomer.
  • Ved nærkontakt med noen med påvist sykdom, settes vedkommende i hjemmekarantene i 10 dager.
  • Fysiske møter begrenses til et minimum.

imagey1ra.png

Vi takker for forståelsen.
Med vennlig hilsen Montér