Hvordan spikre innvendig panel?

Du kan spikre opp innvendig panel i et rom på få timer, eller montere ferdigbehandlet panel, som kan festes uten spikermerker og etterbehandling.

Foto: Bergene Holm

I tillegg til tradisjonelt innvendig panel som spikres opp, finnes det også ferdigbehandlet. Dette kan festes ute spikermerker, og du slipper jobben med sparkling, fuging og maling. Men før du går i gang med å spikre opp innvendig panel, bør du stille deg disse fem spørsmålene, for å velge riktig uttrykk. Deretter må du finne ut hvor mye innvendig panel du trenger. Slik regner du det ut.

Når du har handlet og er klar for å montere panelet inne, er det viktig å først oppbevare panelet i uåpnede pakker i 3 - 4 døgn i rommet det skal monteres i. Da unngår du krymp og kuving. Før montering bør panelet være tørket (akklimatisert) til en fuktighetsgrad på rundt 12 prosent.

Verktøyet til montering

 • Hammer og dor
 • Dykkertpistol
 • Håndsag
 • To arbeidsbukker
 • Kapp- og gjærsag
 • Sirkelsag
 • Høvel
 • Vater
 • Målebånd/meterstokk

Lurt å sjekke før du spikrer innvendig panel

Kontroller at veggen er plan og ikke svinger mer enn noen millimeter ut eller inn. Bruk et langt rettholt og legg det i flere retninger. Spikerslag som står for langt inn, justeres med strimler av papp e.l. som festes med pappstift. En enkelt stender, eller et spikerslag som stikker for langt ut, er det enklest å høvle ned. Kontroller også at bordet ikke har skade på seg før du fester det på veggen.

Når underlaget er i orden, spikerslagene på plass og materialene tørket på stedet, er det bare å gå i gang.

–  Det er raskt og gøy å legge innvendig panel, resultatet er et totalt forvandlet rom, sier Emil Heder, kategorisjef i Optimera AS.

To måter å montere panelbord på

En som spikrer panel
Bruk vateret jevnlig under monteringen. Da slipper du overraskelser og stygge avslutninger i enden av veggen eller himlingen. Foto: Bergene Holm

 

Panelbord kan monteres med enten dykkertpistol eller drill. Bruk spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Grunnregelen er å bruke en spikerlengde på 3 x paneltykkelsen. For å få spikerradene så rette som mulig, kan det være lurt å bruke en snor. Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik. Ved å skyte spikeren i fjæra skjules den. Dette krever litt presisjon fra den som legger panelet, men resultatet er et spikerfritt innvendig panel.

Har du ikke dykkertpistol, kan du bruke drill. Men husk at skruehodene ikke må være så store at det står i veien når not og fjær treffer hverandre.

Alternativt kan du også bruke panelklips. Klipsen skrus inn i veggen før panelbordene festes i klipsen. Dette gir ingen spikermerker. Du bør unngå å feste med hammer, da det lett skader panelbordet.

Slik monterer du stående og liggende panel

Husk at liggende panel monteres på stående spikerslag. Det kan spikres rett på stenderverket med vanlig senteravstand på 60 cm. Alle skjøter skal være understøttet av stendere eller spikerslag.

Stående panel monteres på liggende spikerslag med senteravstand opptil 90 cm for bord med 14 mm tykkelse. Er tykkelsen 12 mm, skal senteravstand på spikerslagene være 60 cm.

Bruk lekter med dimensjon på minst 23 x 48 mm. Det er mest vanlig å bruke dimensjonen 30 x 48 mm. I vegger der man ikke kan spikre, må spikerslagene festes med skruer og/eller ekspanderende plugger.

Start monteringen av panelet i et hjørne

Start gjerne i et utvendig hjørne, om du har. Settes panelet opp ut fra et innvendig hjørne, begynn med utgangspunkt i en ferdig spikret hjørnekasse (se forklaring under).

Løft bordene klar av gulvet, slik at gulv og panel kan bevege seg fritt. Pass også på å ha litt klaring til himling og takpanel. Disse sprekkene dekkes av lister i etterkant. Ved behov for å skjøte lengder, må disse limes.

Når første rad er på plass, starter du neste liggende rad med resten av lengdene fra første rad. Fest denne raden med spikerpistol eller drill kun oppe i fjæren, nede låser bordet seg i noten. Bank på en kloss over bordet for å sikre at not og fjær møtes. Unngå hammermerker på det nye, flotte panelet ved å bruke en panelbit som slagkloss ved sammenføyning. Sjekk at bordene sitter godt sammen og er i vater før du spikrer.

Vær påpasselig med å jevnlig bruke vateret for å kontrollere at panelet er rett. En liten skjevhet kan bli betydelig større på slutten av veggen.

Panelbordene bør «gå opp» sånn noenlunde på veggen, slik at du ikke begynner med et bord i full bredde, og avslutter med en smal flis. Stående panel bør helst ikke endeskjøtes. Ved skjæring av panel med sirkelsag, spesielt på langs, lønner det seg å legge sagen mot panelets bakside for penest snitt.

Slik bygger du en hjørnekasse

 • Kutt opp hjørnebordene. Skjær av not og evt. profilering på to bord. Mål opp, så du er sikker på å komme riktig ut i forhold til vinduer og dører. Husk nødvendig klaring til gulv og tak. Pass på at du får fjæren ut fra hjørnet. Det letter arbeidet om innvendige hjørner avrundes på baksiden før de blir montert.
 • Bruk trelim på kanten av bordet. Husk å tørke av overflødig lim.
 • Bruk vinkelmåler til å sjekke at vinkelen på hjørnekassen er riktig.
 • Sett sammen ved å spikre de to bordene sammen til et hjørne. Dermed har du utgangspunkt for begge tilstøtende vegger. Bruk samme metode på neste hjørne.

Et innvendig hjørne avsluttes enten mot hjørnelist eller mot innvendig hjørnekasse.

Et utvendig hjørne avsluttes med en vinkellist eller en utvendig hjørnekasse.