Kan jeg bygge garasje med leilighet? Svar på spørsmålet og mer får du her

Kan jeg bygge garasje med leilighet? Hvordan innreder jeg garasjen? Bør jeg isolere garasjen? Det er mye du kan lurer på når du skal bygge en garasje, enten den er helt ny eller erstatter den gamle. Vi har samlet alle "spørsmål og svar" her på denne samlesiden slik at du enkelt og raskt får svar på det du lurer på.

mann som taster på en laptop

 

Hva koster en garasje? 

Prispå en garasje avhenger av størrelse og materialvalg. Hos oss kan du få garasjer i alle prisklasser og ditt lokale byggevarehus kan hjelpe deg med tegning og pristilbud.
Se alle våre garasjemodeller her. 

Vi har både enkle og dobbelgarasjer, og du kan få med ekstra loft. Du får tilpasset en Montérgarasje akkurat slik du ønsker, men vær oppmerksom på at dersom andre etasje skal brukes til oppholdsrom/beboelse tilkommer utvidede krav til bygget som feks. brann og ansvarlig søker.
Se vår dobbelgarasje med ekstra rom

Carport eller garasje?

Dersom du vil oppbevare bilen tørt under tak, kan det være tilstrekkelig å bygge en carport uten sidevegger og port. Ønsker du en permanent oppbevaringsplass for mer enn bare bilen, anbefaler vi å bygge en garasje. Sidevegger og port kan eventuelt ved en senere anledning bygges på en carport. 

Hvor stor garasje kan jeg bygge uten å søke?

Hovedregelen er at du kan bygge inntil 50 kvadratmeter på egen tomt uten å søke til kommunen eller sende nabovarsel. Vi anbefaler uansett at du informerer tilstøtende naboer og evnt bestiller en forhåndskonferanse hos kommunen.

Hvor nære naboen kan jeg bygge en garasje? 

Garasje opptil 50 kvadratmeter kan normalt plasseres inntil 1,0 meter fra tomtegrensen til nabo.

Hvor nærme huset kan jeg bygge en garasje?

Du må ha 1,0 meter avstand fra garasjen til egen bolig, målt fra vegg til vegg. Dette gjelder for bygg i èn etasje, altså uten måleverdig loftsrom (høyde til hanebjelke 1,89 eller mindre).

Hvor nærme en offentlig vei kan jeg bygge en garasje? 

Du må også ha plass til å snu bilen på tomten fordi det ikke er tillat å rygge direkte ut på vei. Dersom garasjens bak- eller sidevegger vender mot vei rekker det normalt med en avstand på 2,0 meter. Avstander mot riks- og fylkesvei må avklares med Statens Vegvesen og det er særskilte regler for avstand til jernbane, sjø og vann. 

Hvor høy kan garasjen være?

Dersom du skal bygge 50 kvm uten å søke kan garasjen oppføres med mønehøyde opptil 4,0 meter. Mønehøyden måles fra bakkeplan opp til øverste punkt på garasjen, som regel topp mønestein eller vannbord.
Ved garasjehøyde mer enn 4,0 meter må det alltid søkes til kommunen.

Kan jeg bygge en leilighet i eller over garasjen? 

En garasje kan i utgangspunktet ikke brukes som boenhet. Dersom garasjen ønskes brukt som bolig/varig oppholdsrom legges andre krav til grunn fra kommunen.

Hvordan bygger jeg en garasje?

En garasje regnes for å være et enkelt bygg hvor du har mulighet til å legge inn mye egeninnsats. Dersom du ikke har særlig erfaring med å bygge, anbefaler vi deg som et minimum å bruke fagfolk til reisverket slik at du får et solid grunnlag å bygge videre på. Uavhengig av om du vil gjøre alt eller deler av arbeidet selv, har vi laget enkle steg-for-steg filmer som viser fremgangsmåten for oppføring av en garasje. Se gjennom disse før og under byggeprosjektet ditt.

 

Hvor mye snø på taket tåler en garasje?

Våre garasjer er konstruert for å bære alle snølaster i Norge, men som standard leveres takstoler beregnet for snølast på 4,5 kN(kilonewton) per m2, som er 450kg per m2. Snøfallet varierer veldig i Norge og det er derfor store regionale og lokale forskjeller, vi anbefaler deg å sjekke standardberegning av snølast for din kommune.

Er garasje inkludert i bruksareal (BRA)?

En garasje med og uten loftsrom er ikke ment som varig oppholdsrom og beregnes ikke i bruksarealet (BRA). 

Hvordan innreder jeg garasjen?

Smarte løsninger er alfa og omega, og et tips er at alle tingene har sin plass i garasjen. Lag deg en ønskeliste over alt du ønsker plass til i garasjen, få ting opp fra gulvet og utnytt plassen maksimalt. Benytt deg av takoppbevaring, grove kroker og hyller som tåler vekt.
Se også: Elfa Utility oppbevaringssystem for garasje og bod

Bør jeg isolere garasjen eller ikke?

Dersom du ønsker en oppvarmet garasje eller en sporadisk varm garasje bør den isoleres, men husk å isolere etter forskriftene slik at ikke det blir fukt og råte inne i garasjen. Mange ønsker en oppvarmet garasje for å kunne bruke den som et hobbyrom el lign. I slike tilfeller anbefaler vi å bygge et isolert rom i f.eks 2 etg. på garasjen til dette formålet. Da får du et oppvarmet arbeidsrom og en garasje med god lufting.

Bør jeg brannsikre garasjen?

Brannsikring av garasjen avhenger av størrelse på bygget og plassering på tomten. Dette reguleres av Plan- og bygningsloven.
Garasje med BYA inntil 50m² i en etasje kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense.
Minste avstand til nabobygg skal være 2,0 m målt fra vegg til vegg.
Mot egen bolig må du ha 1 meters avstand, målt fra vegg til vegg.
Garasje med BYA fra 50-70 m² i en etg har andre brannkrav og må plasseres 4,0 m fra nabogrense og 8,0 m fra annen bygning.
Garasje med måleverdig areal i to etasjer og garasjer over 70m² BYA utløser som regel full byggesøknad med ansvarsrett inkludert fagområder som prosjekterende og utførende.

Jeg har en vannledning på tomta, kan jeg bygge garasjen over den? 

Garasjen kan om hovedregel ikke plasseres over vann- og avløpsledninger, da man til enhver tid enkelt må kunne komme til vann og avløp. Det må søkes om dispensasjon dersom det planlegges garasje bygget over vann- og avløpsledninger.

Må jeg melde fra til kommunen når jeg har oppført en garasje som ikke er søknadspliktig? 

Selv om du slipper å søke, alle garasjer som er oppført uansett varsles til kommunen slik at de kan tegne inn bygget i kommunens kartdata - fyll ut skjemaet og sende til din kommune. 

Kan jeg bygge en garasje som et tilbygg til huset? 

Dersom garasjen skal tilknyttes til huset må man søke om å få bygge uavhengig av størrelse. Det er blant annet for å sjekke at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden på tomten overstiges. Utnyttelsesgraden varierer fra kommune til kommune. 

Jeg ønsker å tegne min egen garasje i samme stil som huset, hvordan gjør jeg det? 

Ta med deg bilder og originaltegninger av huset ditt, eller lag en skissetegning på hvordan du ønsker at din nye garasje skal se ut til Montér Byggeservice. Vi sender skissene din til vår tegner, som tegner ut drømmegarasjen din og sammen med din kontaktperson i byggevarehuset, blir dere enige om tegningene er etter ønske og godkjenner byggetegningene.

Jeg ønsker å bygge en garasje for 3 biler, kan jeg det?

Våre garasjer kan som hovedregel tilpasses akkurat den størrelsen du selv ønsker, både i bredde, lengde og høyde. En enkelgarasje kan tilpasses til oppbevaring av flere biler, men det finnes også rekkegarasjer som er skreddersydd for flerboliger og borettslag. Dersom du bor i boligsameie og har behov for flere separate garasjeplasser anbefaler vi garasjen Sleipner. Dette er en komplett rekkegarasje, skreddersydd for flerboliger og borettslag og du kan bygge så mange enheter som ønskes. Hver enhet er beregnet for én bil med litt plass til lagring i bakkant. Oppføring av villagarasjer opptil 70 m2 omsøkes uten krav til ansvarlige foretak. Over 70m2 anbefaler vi å ta kontakt med ditt Montér byggevarehus.

Alle avvik fra overforstående må søkes om, og det er lover og regler i din kommune som er givende. 

Har du flere spørsmål? Kontakt oss!