Her ser vi nærmere på hvordan du kan legge takshingel, og hva du bør tenke på underveis.

Først og fremst: Hva er takshingel?

Takshingel er en form for takpapp som benyttes til tekking av skråstilte tak, og er skåret ut i et særegent mønster som skal gi assosiasjoner til takstein. Sætre forklarer at takshingel som regel består av en glassfiberstamme med bitumen/asfalt.

Sætre, som til daglig jobber i avdelingen Byggeservice på Montér i Vennesla, presiserer at det finnes både rød, sort og grå takshingel. Dette gjør det enkelt å finne en takshingel som passer til bygget.

– På overflaten er det strødd stein i forskjellige farger, og fargespekteret varierer i ulike nyanser.

Johan Sætre er alltid klar for å hjelpe deg på jobb hos Montér Vennesla. Her forklarer han hvordan du går fram for å legge takshingel.

Hvordan legge takshingel på egen hånd?

Ifølge Sætre legges det på et asfaltbasert lim når du skal sette shingel sammen og feste dem mot underlaget. Man bruker også pappspikre for å sørge for at takshingelen festes tilstrekkelig.

Start i bunnen av taket med takfot som er rett i profilen, og fortsett deretter med vanlige takshingelplater. å legge en takshingel som er sekskantet. Det vil da være åpninger nederst uten takshingel. Her legger du firkantet takshingel, også kjent som takfotplater. Deretter fortsetter du oppover taket med vanlige takshingelplater.

– På takets kanter, mot gavelen, legger man det vi kaller for en trekantlekt. Denne sørger for at vann ikke skal renne av på gavelen, og styrer vannet i riktig retning. Om du har en takvinkel på 15–18 grader trenger du også underlagsbelegg under takshingelen.

Ifølge Sætre skal man også benytte seg av takfot/møneplate på toppen av taket i mønene, slik at takshingel tetter hele arealet også her.

Hvor mye takshingel trenger du?

Før du setter i gang, er det nødvendig å regne på hvor mye takshingel du trenger, for å kjøpe inn riktig mengde.

– Det er greit å ta utgangspunkt i antall kvadratmeter, og på den måten regne seg frem til antall pakker med takshingel. Har du lengden på huset, lengden fra bunnen av takfoten og opp til toppen, kan du enkelt regne ut antall kvadratmeter på én side av taket.

Ifølge Sætre er tak ofte symmetriske, slik at du vil ha behov for like mye takshingel på hver side av bygget.

– Er det for eksempel snakk om et 10 meter langt hus med 4 meter fra takfot til møne på toppen av taket, trenger man 40 m2 med takshingel på hver side av et symmetrisk tak, 80 m2 totalt.

10m x 4m x 2=80 m2

Divider antall kvadratmeter med innholdet i hver pakke. Det er 2,95 m2 med takshingel i hver pakke, noe som betyr at du i dette tilfellet trenger 28 pakker.

Det går dobbelt så mye møneplater som takfotplater.  

I dette tilfellet trenger man 40 stk (4 pakker) med takfot/møneplater. 

Hva slags verktøy trengs for å legge takshingel? 

Når du skal legge takshingel, har du behov for diverse verktøy og utstyr for at jobben skal kunne utføres riktig. Dette er utstyret du må sørge for å ha før du setter i gang, ifølge Sætre:

  • Pappkniv til å skjære papp
  • Hammer til å spikre pappspikre
  • Krittsnor til å merke opp rette linjer på taket, slik at resultatet blir nøyaktig og pent
  • Fugemasse (hører som regel til produktet, og type kan variere fra produsent til produsent)
  • Festemiddel som brukes dersom du skal skru fast treverk (f.eks. trekantslektor)
  • Varmluftspistol bør brukes om det er kaldt (under + 5 °C må klebefeltene forvarmes)

Hva koster det å legge takshingel?

Generelt sett er takshingel en budsjettvennlig måte å legge tak på. Ifølge Sætre finnes det imidlertid ulike prisklasser å velge mellom.

–  Pris per pakke for Ultipro, som er Montérs egen merkevare, er 319,- kroner. Den fra BMI (796) koster 495,- kroner per pakke.

Han presiserer at disse prisene gjelder per dags dato, og at det kan forekomme prisendringer over tid.

Andre nyttige tips når du skal legge takshingel

Når du skal legge takshingel og samtidig ønsker å montere nye takrenner, presiserer Sætre at rekkefølgen er viktig for å sikre at taket blir tett og korrekt utført.

– Takrenner må monteres før du legger takshingel. Skvettsink og takfotbeslag skal monteres under takshingelen.

Dette skyldes at takbelegget kan bli sittende fast i takshingelen når man skal bytte takrennene.

– Husk at det er viktig at enten loftet eller undertaket er ventilert for å unngå kondens og issmelting fra taket, minner Sætre om.

Hos Montér finner du det du trenger for å legge takshingel. Vi gir deg gjerne gode råd dersom du ønsker å lære mer om fremgangsmåten.

Her er noen av produktene:

  • Ultipro takshingel: Varenummer 7672936
  • Isola takshingel: Varenummer 7002493
  • BMI takshingel: Varenummer 7244796

Kontakt oss for flere tips!