Nye regler ved kjøp og salg av bolig

Med de nye kravene til dokumentasjon er det viktig at du som boligeier samler all informasjon om det du kjøper av byggevarer.

Ved å handle på Montér og melde deg inn i Montér Kundeklubb får du enkelt samlet alt du har kjøpt til dine bygge- og oppussingsprosjekter.

1. januar 2022 kommer det nye regler om kjøp og salg av bolig. Du kan lese mer om de nye reglene hos vår samarbeidspartner Huseierne.  Er du interessert i å lære mer disse endringene har Huseierne kurs, som du kan lese mer om her.

De viktigeste endringene:

  • Selger må dokumentere boligen best mulig, og boligene skal være i tråd med dokumentasjonen.
  • Det er laget nye regler om tilstandsrapporter, hva som skal undersøkes og hvordan.
  • Kjøper får ansvar for alt som er beskrevet i tiltandsrapportene.
  • Boligen kan ikke avvike mer enn 2 prosent (minimum 1m2) fra det oppmålte arealet.

Samle all informasjon på Min side

Hos oss kan du enkelt samle all informasjon om det du kjøper av byggevarer ved å melde deg inn i vår Kundeklubb. Når du bruker ditt mobilnummer til å identifisere deg i kassen vil alt du kjøper samles på Min side på monter.no. Er du allerede medlem, kan du logge inn her.