Varme

Nytt ildsted - hvor starter du?

Det er naturlig å begynne med å se på hvor stort ildsted du har behov for:

- hvor stort er rommet?
- hvor stort totalareal skal du varme opp?
- hvor skal ildstedet stå?
- skal det være hovedoppvarmingskilde?
- skal det være tilleggsvarme?

Sentralt i huset er det en fordel med et større ildsted, som kan varme opp store arealer. Også i en under-etasje er det gunstig å ha et ildsted med høy varmekapasitet, gjerne 9000 W eller mer. Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en åpen løsning mellom kjeller og huset for øvrig, vil du utnytte varmen over hele huset. 

Det totale varmebehovet vil normalt ligge mellom 60 - 80 kW/m2, avhengig av hustype, isolasjon, ­størrelse på vindusareal, samt ­klimaet der du bor.

Et bolighus på 120m2 vil dermed ha ­følgende totale wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9600 W. Hytter har større wattbehov.

Ved plassering av ildstedet er det fysiske og praktiske hensyn å ta:

- Skorsteinens plassering i rommet
- Skorsteinens innvendige ­tverrsnitt og lengde
- Brannmurens størrelse
- Gulv og evt. forsterkning av gulv

Plasser ildstedet slik at du får glede av å se bålet og føle varmen fra det stedet du tilbringer mest tid i rommet. Virker det ­vanskelig å få plassert ildstedet der du vil ha det, ta med ­tegning av rommet ditt til oss og vi vil hjelpe deg med dette.

Del denne siden på Facebook Del denne siden på Twitter Skriv ut denne siden